Innovation CoachForesighting ResearchConsulting ProjectBlog

CORPORATE INNOVATION EXPERTS

WE COMMIT TO deliverING IMPLEMENTABLE INNOVATION results

ตลอดระยะเวลา 17 ปี ของบริการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาโครงการนวัตกรรมในองค์กร (Corporate Innovation Builder) ที่ปรึกษาของโบลด์กรุ๊ปได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทระดับโลกในหลายอุตสาหกรรมในการคิดค้นนวัตกรรมที่ให้ผลลัพธ์ระดับก้าวกระโดด (Breakthrough Innovative Results) มากกว่า 500 โครงการ  เราพร้อมที่จะช่วยคุณทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้นด้วยนวัตกรรมที่เป็นของคุณเอง

BOLD GROUP THAILAND Clients

บริการของเรา

Business Consulting for Innovation Project

ให้คำปรึกษาออกแบบสิ่งใหม่ พัฒนาโครงการที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน

เรามีประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับทีมวิจัยขององค์กรชั้นนำระดับโลกมากกว่า 17 ปี ครอบคลุมถึง 46 อุตสาหกรรม ในระดับการออกแบบโครงการ ตั้งแต่ การขุดเจาะและการกลั่นน้ำมัน การถอดแท่นขุดเจาะ ปิโตรเคมี ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องบินพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน วัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม และ ฯลฯ

Foresight Research for Strategic Planning

วิจัยเพื่อสะท้อนภาพอนาคตอุตสาหกรรมของคุณ ใน 5-20 ปีข้างหน้า

เพราะการวางแผนธุรกิจ คือภาพสะท้อนอนาคตของบริษัทตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในระดับกลยุทธการพัฒนาธุรกิจที่เป็นรูปธรรม  Scenario Planning หรือ Foresighting เป็นเครื่องมือวิจัยที่บอกว่าอนาคตของอุตสาหกรรมในวันข้างหน้าจะมีสภาพเช่นไร เพื่อให้คุณได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจกำหนดกลยุทธธุรกิจเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

Build-Operate-&-Transfers Your Innovation Team

ผลักดันให้เป็น Innovation Driven Enterprise ที่ยั่งยืน อย่างรวดเร็ว

เราถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในการพัฒนาทีมงานของเรา ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษานวัตกรรม จนมีความพร้อมในการทำหน้าที่สร้างผลงานนวัตกรรมร่วมกับทีมงานวิจัยของลูกค้าที่เป็นบริษัทแนวหน้าของโลก ซึ่งได้รับพัฒนาและปรับปรุงมากว่า 17 ปี ให้เป็นการฝึกอบรมและร่วมพัฒนาเพื่อสร้าง Innovation Culture ในองค์กร

Startup Supports & Technology Sourcing

ให้คำปรึกษา และ จัดหาเทคโนโลยี สำหรับ Startup ที่มีศักยภาพ

จากการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหางานวิจัย ทำให้ทีมงานของเราได้เข้าถึงผลงานวิจัยระดับ Deep Tech จากหน่วยวิจัย (Research Unit) ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่น่าสนใจ และยังได้พบงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงจาก SME ศักยภาพในการต่อยอด  เราจึงรวบรวม ร่วมทุน และ พัฒนาต่อยอดงานเหล่านั้นให้พร้อมใช้งาน ภายใต้โครงการ BIRL Ventures

OUR STRENGHT

เหตุผลที่องค์กรชั้นนำระดับโลก

เลือกโบลด์กรุ๊ปให้เป็นที่ปรึกษานวัตกรรม

เราเชื่อว่าวิธีสร้างนวัตกรรมมีหลายวิธี และมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน วิธีคิดนวัตกรรมแบบ โบลด์ กรุ๊ป ตรงข้ามกับ Design Thinking และ ใช้เวลาทำงานเพียง 14 วัน ในการแก้โจทย์นวัตกรรมให้กับลูกค้า ผลลัพธ์ที่เราส่งมอบคือแผนงานระดับโครงการที่มีวิธีการสร้างเป็นขั้นตอนและออกแบบให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์กรของคุณสามารถเข้าถึงได้

นวัตกรรมที่แข็งแรงส่งเสริมองค์กรให้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยคุณแก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายด้วยวิธีการที่เรียบง่าย ใช้เงินลงทุนและทรัพยากรที่น้อยกว่าวิธีที่คนอื่นคิดว่าต้องใช้ ก่อนจะออกแบบระบบงานชั่วคราว (Interim Solution) เพื่อทดสอบสมมติฐานแล้วนำไปพัฒนาระบบโดยเลือกใช้เทคโนโลยีเหมาะสม

ด้วยประสบการณ์ให้คำปรึกษานวัตกรรมในสาขาวิชาที่แตกต่างกันกว่า 500 โครงการ ทั้งเรียบง่าย เช่น การผลิตหมอนยางพารา จนถึงวิทยากรซับซ้อน เช่น Terahertz หรือ Raman Spectroscopy ทำให้ที่ปรึกษาของเราได้เห็นตัวอย่างปํญหาและวิธีการแก้โจทย์นวัตกรรมที่หลากหลายและสามารถให้คำแนะนำโดยเทียบตัวอย่างข้ามอุตสาหกรรมได้

ที่ปรึกษาธุรกิจที่เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหางานโดยแนะนำลูกค้าทำตามสิ่งที่ได้พิสูจน์ให้แล้วว่าเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ได้ผล (Implement Best Practice) แต่งานของโบลด์กรุ๊ป คือ การทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานที่ยังไม่เคยมีใครทำ และสนับสนุนให้ทำจนสำเร็จ และกลายเป็นต้นแบบให้คู่แข่งต้องเดินตาม 

เพิ่มกำไรธุรกิจด้วย Implementable Solution ที่ให้ Breakthrough Result

ในระหว่างที่ปรึกษาของโบลด์กรุ๊ปเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่โรงงาน ที่ปรึกษาได้แนะนำให้เพิ่มขั้นตอน QC ชิ้นงานในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกเพิ่มขึ้น 1 ขั้นตอน ในตำแหน่งที่เวลาไปดูงานที่โรงงานอื่นก็ไม่เคยเห็นโรงงานไหนทำมาก่อน  แต่เมื่อทำแล้วลดต้นทุนของเสียได้ถึง 75% เทียบกับแบบที่ทำอยู่เดิม หรือเท่ากับ 60-80 ล้านบาท / ปี” 

บมจ. ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (จดทะเบียนใน MAI)
[Process Innovation]

MEET THE THAILAND TEAM

ที่ปรึกษาของเรา จะช่วยคุณค้นหาสิ่งลูกค้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ (Unrecognize Need)

INNOVATION BEYOND UNMET NEED

ธีรศักดิ์  วงศ์ปิยะ

Managing Director Thailand

ที่ปรึกษานวัตกรรมอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญด้าน Foresighting ของโบลด์กรุ๊ป มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร (Corporate Innovation) มากกว่า 17 ปี

สุทธิศักดิ์  วงศ์ปิยะ

Senior Innovation Consultant

ที่ปรึกษานวัตกรรมอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ของโบลด์กรุ๊ป  มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีผลงานการออกแบบให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ศิวสณี  กิตติชัยชูพงศ์

Innovation Consultant

ที่ปรึกษานวัตกรรมของโบลด์กรุ๊ป เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน และประเมินศักยภาพธุรกิจของโครงการนวัตกรรมโดยใช้ Financial Model  

What our Clients say

ให้คำปรึกษา และ โค้ชชิ่ง ตั้งแต่ระดับบริหาร จนถึงผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมกลยุทธองค์กร (Corporate Strategy)

" การทำงานกับ Bold Group ทำให้ได้เรียนรู้ว่า การคิดนวัตกรรมมีลำดับขั้นตอน  ที่ทำตามได้ง่าย และออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ให้เราที่เร็วแบบน่าทึ่ง ทั้งที่ที่ปรึกษาอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ ถึง 5 บริษัท วิเคราะห์หาจุดปรับปรุงไม่ได้ "

ปรับวิธีทำงาน ที่ลดขั้นตอนการเปิดร้านได้ถึง 67%

" ที่ปรึกษาของ Bold Group ทำให้เราเห็นถึงองค์ประกอบหลายอย่างในบริษัทที่เรามองข้าม แต่เมื่อหยิบขึ้นมาทบทวนและพัฒนาแล้ว กลายเป็นสินค้าและบริการที่สำคัญในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า จนเอาชนะคู่แข่งได้ "

ปรับพื้นที่สาขา ให้ลูกค้าใช้เป็น Co-Meeting Space

"  ที่ปรึกษาของ Bold Group มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย และเข้าใจเกณฑ์การประเมินของ SE-AM เป็นอย่างดี สามารถแนะนำตั้งแต่กลยุทธนวัตกรรม จนถึงแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างผลลัพธ์ ตามที่เกณฑ์ประเมินระบุ "

โค้ชผู้บริหารและทีมเพื่อสร้างนวัตกรรม ตามเกณฑ์ สคร.

Why choose us?

ในโลกของธุรกิจนวัตกรรม เรามีบริษัทที่ปรึกษานวัตกรรมน้อย แต่มีวิทยากรสอนเรื่องนวัตกรรมจำนวนมาก เพราะทั้งสองแบบมีผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบที่ต่างกัน

บริษัท Bold Group เป็นที่ปรึกษานวัตกรรม ที่ยึดมั่นสัญญาที่จะส่งมอบผลลัพธ์นวัตกรรมของงานที่วัดผลได้ให้กับองค์กรที่เราทำงานด้วย  ในทุก ๆ งานเรากล้าที่จะให้คำรับรองกับลูกค้าตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานว่า

(1) ข้อเสนอแผนงานจะต้องเกิดจากแนวคิดการทำงาน ที่ไม่เคยมีใครในอุตสาหกรรมนั้นเคยสร้างสรรค์ไว้ก่อน

(2) ข้อเสนอแผนงานจะต้องมั่นใจว่าทำได้จริงภายใต้ทรัพยากรที่บริษัทลงทุนได้ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

สถิติที่เคยทำงานกับลูกค้า โบลด์กรุ๊ปสามารถลดต้นทุนในส่วนที่ควบคุมได้ให้กับลูกค้าในช่วง 30-60% เมื่อเทียบกับต้นทุนเดิม (Process & Digital Innovation) หรือ สร้างผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบบริการใหม่ที่เมื่อนำเสนอกับลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหันมาใช้นวัตกรรมใหม่ (Products & Busness Model Innovation) เสมอ

ต้องการให้เราติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

teerasak@boldgroup.co.th

+66 63 5656 914

Full Name
Phone
What can we do for you?
Please fill all the required fields!
Please accept terms and conditions to proceed

โบลด์กรุ๊ป ในประเทศไทย จดทะเบียนในนาม

บริษัท ครายออน อินโนเวเตอร์ จำกัด

29 ซ.วชิรธรรมสาธิต30  ถ.สุขุมวิท101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558077564

Facebook ข่าวสารและตัวอย่างนวัตกรรมเราที่รวบรวมจากทั่วโลก
Please wait