Innovation CoachForesighting ResearchConsulting ProjectsBlog

ร่วมพัฒนา CORPORATE INNOVATION ที่ทำได้จริง และ ได้ผลระดับ BREAKTHROUGH

ผลลัพธ์นวัตกรรมในระดับโครงการที่เราพัฒนาร่วมกับลูกค้าในประเทศไทย และ ต่างประเทศ ทั้งการบริหารจัดการ และการแก้ปัญหา Deep Science ในเวลาที่สั้นกระชับ (เพียง 2-14 วัน) และ สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนด

ปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้ต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง โดยใช้เงินลงทุนต่ำ

สร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่ลูกค้าไม่เคยรู้ว่าอยากได้ และ ถูกใจเมื่อพบเห็น

ออกแบบแผนธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดิสรัปอุตสาหกรรม 

Innovating Your Current Operations

For The Better Good

ถ้าหากกลยุทธ์ธุรกิจของคุณในปีนี้ คือการออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน/กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นอีก 3-7 เท่า จากปัจจุบันโดยที่ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่าเดิม หรือมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการทำงานลงอีก 30%-60% เพื่อเพิ่มกำไรธุรกิจและใช้ต้นทุนที่ต่ำพิเศษนี้สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

เราสามารถช่วยคุณออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่ทำให้เกิดขึ้นได้จริง

ออกแบบกระบวนการเปิดสาขาร้านค้าปลีก ให้เร็วขึ้นกว่ากระบวนการเดิม 3 เท่า 

ออกแบบกระบวนการพื่อลดระยะเวลาเปิดสาขาร้านค้าปลีก (Store Opening Process) ให้เปิดร้านได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 3 เท่า ทำให้แต่ละสาขาสร้างรายได้เร็วขึ้นกว่าแผนการเดิม และองค์กรมียอดขายเติบโตจากจำนวนวันที่ขายสินค้ามากขึ้นของทุกสาขาที่เปิดเพิ่มในปี

ลดเวลาซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่

จาก 7 วันให้เหลือเพียง 24 ชั่วโมง

ผลงานการออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อลดระยะเวลาซ่อมบำรุง Turbine Engine บนแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยใช้วิศวกรและอุปกรณ์-เครื่องมือเดิมจาก 7 วัน ให้เหลือ 24 ชั่วโมง ทำให้ Business Unit สามารถสร้างรายได้มากขึ้น 20 เท่า

ลดต้นทุนวัสดุ โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาทดแทนวัตถุดิบ ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่นถึง 20%

ปรับปรุงกระบวนการทำงานของโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราให้สามารถใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอื่น มาใช้เป็นวัสดุทดแทนวัตถุดิบ ทำให้สามารถลดต้นทุนสินค้าลง

Innovating Products / Services To 

Find Your Future S-Curve

ถ้าหากกลยุทธ์ธุรกิจของคุณในปีนี้ คือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่จะช่วยสร้างรายได้ใหม่ หรือ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าไม่เคยนึกถึงมาก่อน (unrecognized need) และเมื่อได้รับบริการแล้วมีความประทับใจและบอกต่อ จนกระทั่งลูกค้าให้คู่แข่งต้องเดินตามทางที่คุณสร้างอย่างเลี่ยงไม่ได้

เราสามารถช่วยคุณออกแบบสินค้าหรือบริการใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่ทำให้เกิดขึ้นได้จริง

Service Innovation

ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์

ออกแบบบริการนวัตกรรมให้แฟรนไชส์ธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ โดยนำเสนอให้ขยายพื้นที่บริการบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อดังในรูปแบบ Counter รับ-คืนกุญแจในอาคารสำนักงานในรัศมีโดยรอบของศูนย์บริการ เพื่อให้บริการ Valet Services สำหรับรถยนต์ที่ถึงกำหนดซ่อมบำรุง  แผนธุรกิจนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เจ้าของมีความสะดวกสบายมากขึ้นเพียงแต่ขับรถไปทำงานเหมือนปกติ แล้วนำกุญแจรถไปฝาก ณ จุดบริการ วิธีนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาที่จอดรถที่มีอยู่จำกัดของศูนย์ และ ขยายฐานลูกค้าไปสู่ลูกค้าของศูนย์บริการอื่น ๆ ไปพร้อมกัน

Product Innovation

โรงงานผลิตบันไดสำเร็จรูป

ออกแบบนวัตกรรม ภายใต้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ I-TAP โดย สวทช. ให้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้างนวัตกรรม โดยกำหนดโจทย์ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีข้อดีเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ของโรงงานอื่น ๆ   ผลลัพธ์ที่ได้ในโครงการนี้ ที่ปรึกษาได้ร่วมกับทีมออกแบบของโรงงาน ออกแบบบันไดและระบบการติดตั้งแบบใหม่ ที่ทำให้เจ้าของโครงการบ้านจัดสรรสามารถสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้นทั้งหลังได้เร็วขึ้นถึง 2 วัน ทั้งติดตั้งมีความสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ช่างฝีมือแก้ไขหน้างาน และยังลดปริมาณงานที่ต้องแก้ไข (Defect หลังติดตั้ง) ได้ถึง 98% เมื่อเทียบกับวิธีแบบเดิม

Artificial Intelligence

โปรแกรมล่ามภาษามือแบบเรียลไทม์

ออกแบบโครงการนวัตกรรมร่วมกับศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาโครงการล่ามภาษามือ โดยให้ระบบคอมพิวเตอร์สังเคราะห์ภาษามือจากภาพวีดีโอแล้วแปลเป็นเสียงสนทนาสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าในร้านค้า และแปลงคำพูดของพนักงานขายกลับเป็นบทสนทนาภาษามือ เพื่อให้พนักงานในร้านค้าสามารถพูดคุยและให้บริการกับผู้สูญเสียความสามารถทางการได้ยินได้เช่นเดียวกับลูกค้าปกติ  ก่อนที่จะขยายผลเพื่อใช้ในบทสนทนาอื่น ๆ ในอนาคต

Medical Produts

ออกแบบกระดูกเทียมเพื่อใช้ในห้องผ่าตัด

ปรับเปลี่ยนกระบวนการเคลือบยาฆ่าเชื้อในกระดูกเทียมที่มีวัตถุประสงค์การวิจัยลดการติดเชื้อหลังการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดฝังกระดูกเทียม จากการเคลือบยาปฏิชีวนะที่พื้นผิวของกระดูก ให้เป็นการผสมยาปฏิชีวนะเสริมสารหน่วงเวลาผสมไว้กับสารประกอบที่ใช้ผลิตโครงสร้างกระดูกเทียม ทำให้ยาปฏิชีวนะที่บรรจุไว้ค่อยๆละลายออกมาตามรูพรุนของกระดูก ซึ่งส่งผลการฆ่าเชื้อที่ยาวนานกว่าการเคลือบบนพื้นผิว และใช้ขั้นตอนการผลิตที่น้อยลงกว่าเดิม

โบลด์กรุ๊ปมีจุดเด่นในเรื่อง การวิเคระห์ปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ทั้งรายละเอียดและใช้เวลาไม่นาน


 เมื่อเรามีวิธีการมองปัญหาที่ต่างจากคนอื่น เราก็จะสามารถออกแบบวิธีแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีที่แตกต่างจากคนอื่นได้

ออกแบบ Solution เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้งบประมาณที่ต่ำ

“ คลีนิค Alzheimer ของที่โรงพยาบาลมีปัญหาในการตามหาและติดตามตัวคนไข้ความจำเสื่อม  เพราะญาติที่พามาไม่ได้ติดตามตลอดเวลา เช่น ตอนไปติดต่อห้องการเงิน หรือ ไปเข้าห้องน้ำ ทำให้ผู้ป่วยเดินออกจากโรงพยาบาล และหายไปกับฝูงชนในตลาดนัดข้างโรงพยาบาล  ทางโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการออกแบบวิธีแก้ไขปัญหานี้ และกำลังคัดเลือกระหว่าง ระบบติดตามตัวด้วยเทคโนโลยี GPS, RFID หรือ ใช้ AI ในการติดตาม ซึ่งทุกวิธีเป็นระบบที่ต้องใช้งบประมาณสูงทั้งหมด

แต่เมื่อพบกับทีมโบลด์กรุ๊ป ที่ปรึกษาได้แนะนำให้สร้างระบบ Screening Gate ที่หน้าคลีนิค โดยให้ญาตินำผู้ป่วยที่ต้องการรับการตรวจรักษามาส่งกับพยาบาลที่จุดลงทะเบียน แล้วให้ญาติมารอรับคนไข้กลับเมื่อพยาบาลโทรศัพท์แจ้งเมื่อถึงขั้นตอนตรวจรักษา เหมือนระบบที่ใช้ในโรงเรียนทั่วไป 

วิธีนี้นอกจากใช้งบประมาณที่ต่ำแล้ว ยังช่วยให้ญาติคนไข้สะดวกมากขึ้น สามารถไปติดต่อส่วนงานอื่น เช่น การเงิน หรือ ทำธุระส่วนตัวได้อย่างสบายใจ ทั้งยังทำให้เจ้าหน้าที่และพยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถแยกคนไข้รอตรวจกับญาติได้  ”

คลีนิคอัลไซเมอร์ คณะแพทย์ศาสตร์

[Problem Solving]

EFFECTIVE DIGITAL SOLUTION DESIGN

ออกแบบนวัตกรรม ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า

ออกแบบ Digital Solution ที่ให้ประสิทธิภาพมากกว่าการเลือกใช้ Best Practice

ระบบการซ่อมบำรุงเครือข่าย 4G และ 5G

ออกแบบกระบวนการซ่อมบำรุงสายสัญญาณข้อมูลไฟเบอร์ออพติค และเสาสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในอาคาร และเสาทวนสัญญาณ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ จนถึงการเข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง ทีมหลักกับทีม Subcontractor ที่ปฏิบัติงานที่หน้างาน ด้วยเทคโนโลยี Digital ที่มีอยู่เดิมในท้องตลาด ใช้เงินลงทุน x ล้านบาท แต่สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ถึง 1xx ล้านบาทต่อปี

 

ระบบ Security ใน Mobile Banking

ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยใน Mobile Banking App โดยแนะนำให้เลิกใช้ SMS-OTP ซึ่งเป็นเทคนิครักษาความปลอดภัยที่ธนาคารอื่นเลือกใช้ แต่ใช้รหัสเครื่องและ Password อีก 2 แบบที่ผู้ใช้คุ้นเคยแทน ทำให้ธนาคารประหยัดค่า SMS ปีละหลายร้อยล้านบาท และ 8 ปี ต่อมา ธนาคารกลางประเทศเยอรมันนีกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ทะยอยยกเลิกการใช้งาน SMS-OTP  และ ใช้วิธีที่ โบลด์กรุ๊ปนำเสนอไว้ เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของระบบ Mobile Banking สมัยใหม่

ระบบ Workflow สำหรับการเบิกจ่าย

บริษัทได้ออกแบบกระบวนการเพื่อปรับปรุงระบบ Workflow การเบิกค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางต่างประเทศ เป็นระบบ Workflow ที่ให้พนักงานกรอกค่าใช้จ่ายเดินทางพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างเดินทางต่างประเทศเข้าระบบเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย   โบลด์กรุ๊ป ได้แนะนำให้ออกแบบใหม่ ด้วยการใช้ Debit Travel Card ในการควบคุมการเบิกจ่าย โดยยืนยันรายการด้วย Statement จากระบบธนาคาร ทำให้บริษัทประหยัดค่าพัฒนาระบบได้ถึง 50% จากแผนเดิม

ปัญหาอื่น ที่โบลด์กรุ๊ป ช่วยออกแบบวิธีแก้ไข

เพราะเราไม่สามารถใช้กระบวนการคิดที่เราสร้างปัญหาไปหาวิธีแก้ไข

ยืดอายุสินค้า

ยืดอายุนมเปรี้ยวป้องกันฟันผุที่จากเดิมมี Shelf Life แค่ 7 วันและต้องเก็บในห้องเย็น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ Shelf Life 2 ปี สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิห้อง

 ลดต้นทุนการผลิต

เสนอปรับวัตถุดิบในกระบวนการผลิต Probiotics ลดค่าใช้จ่ายการกำจัดน้ำตาลได้ถึง 80% และยังเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบจากห้องเย็น เป็นโรงเรือนแบบเปิดได้

ซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบใหม่

ออกแบบบริการเสริม Home Delivery สำหรับลูกค้าที่มาซื้อของที่สโตร์ เพื่อสร้างประสบการณ์แบบ Offline-to-Online ให้กับลูกค้าที่ยังต้องการเลือกสินค้าด้วยตนเอง

เช็คเอาท์โรงแรม

เสนอให้โรงแรมปรับเปลี่ยนกระบวนการเช็คเอาท์ของลูกค้า เป็นการโทรแจ้งแล้วให้แม่บ้านรับคืนห้องที่ห้องพักโดยตรง เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ให้ดีขึ้น

ถ้าหากคุณมีปัญหา หรือ มีแผนงานที่ต้องการสร้าง และต้องการที่ปรึกษาเพื่อร่วมออกแบบให้แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

teerasak@boldgroup.co.th

+66 63 5656 914

Full Name
Phone
What can we do for you?
Please fill all the required fields!
Please accept terms and conditions to proceed

บริษัท ครายออน อินโนเวเตอร์ จำกัด

29 ซ.วชิรธรรมสาธิต30  ถ.สุขุมวิท101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

Please wait