Innovation CoachForesighting ResearchConsulting ProjectsBlog

Foresight Reseach เพื่อเห็นอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า ก่อนวางแผนกลยุทธ

ถ้าแผนธุรกิจคือการวางแผนเพื่อรองรับอนาคตข้างหน้าที่เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารเช่นคุณจำเป็นต้องมองเห็นอนาคตของอุตสาหกรรมที่คุณทำอยู่ล่วงหน้า  คุณภาพของแผนกลยุทธ์ขององค์กรจะขึ้นกับคุณภาพของภาพอนาคตที่คุณเล็งเห็น   เพราะหากคุณยังไม่รู้ว่าอนาคตของอุตสาหกรรมใน 5-10-20 ปีข้างหน้าจะพัฒนาไปทิศทางไหน คุณก็ไม่สามารถตัดสินใจลงทุน / วางแผนธุรกิจที่ต้องลงทุนในกรอบเวลาที่ไกลด้วยเช่นเดียวกัน

วาดผังอนาคต เพื่อวางแผนรับมือกับความไม่แน่นอนแบบ VUCA

ติดตามและประเมินสัญญาณบ่งชี้ผังอนาคต เพื่อลงมือทำแผนล่วงหน้า

วางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม เพื่อเป็นผู้กำหนดเทรนด์

Foresighting | Scenario Planning

เครื่องมือมองอนาคต

Foresighting หรือรู้จักในชื่อ Scenario Planning เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของอนาคตธุรกิจ / อุตสาหกรรม ต่าง ๆ มุ่งหมายให้องค์กรสามารถเห็นสภาพแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่แตกต่างกัน (Scenarios) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธระยะกลางและระยะยาว 

โบลด์กรุ๊ป มีประสบการณ์ในการ Foresighting Research มากกว่า 10 ปี และให้บริการแก่บริษัทชั้นนำในหลายประเทศ 

 2004: Mobile Phone Maker

Foresighting อนาคตของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะที่ NOKIA 3310 มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในโลก เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคถัดไป  ในรายงานได้ระบุถึงโอกาสเกิดขึ้นของ PDA Phone ที่จะทำงานในลักษณะของคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา และระบุถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของกล้องถ่ายรูปในเครื่องโทรศัพท์ว่าเป็น Killing Feature ของอุตสาหกรรม

2005: Telecom Operator

Foresighting ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจากมุมมองของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ที่พบโอกาสการพัฒนาของ Mobile Application Ecosystem และศักยภาพของการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับตำแหน่งสถานที่ (Location Based Services) เพื่อสร้างประสบการณ์นวัตกรรมให้กับลูกค้า

2007: Financial Industry

Foresighting รูปแบบของการพัฒนาบริการธนาคารในอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งมีปัจจัยบ่งชี้ศักยภาพของ Fintech ล่วงหน้ามากกว่า 10 ปีภายใต้ Scenario ที่ชื่อว่า C2C (Consumer-to-Consumer) Banking ที่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลที่มิใช่ผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคาร สามารถให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปได้ ภายใต้กรอบการกำกับดุแลที่เป็นอิสระมากกว่าธนาคารทั่วไป

2010: Automobile Ownership

Foresighting รูปแบบการซื้อ-ขายและการเป็นเจ้าของรถยนต์ เพื่อศึกษาขนาดตลาดและการพัฒนาของอุตสาหกรรมเช่าซื้อรถยนต์ ที่พบศักยภาพของโมเดลธุรกิจ Ride Sharing เป็นเวลา 6 เดือนก่อน UBER จะเปิดให้บริการ  Scenario นี้ได้รับการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธธุรกิจให้บริการ Ride Sharing เฉพาะกลุ่มลูกค้าของค่ายรถยนต์ในการสร้างเครือข่ายของกลุ่มลูกค้า 

2013: Driving Experience

Foresighting ความต้องการและความคาดหวังของผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารในกลุ่ม Luxury Sedan Car เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนารูปแบบห้องโดยสารและประสบการณ์ขับขี่รถยนต์แบบใหม่ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยวางแผนพร้อมเปิดตัวในปี 2020

2016: Tiny Processor in 2030

Foresighting รูปแบบการของการพัฒนา Ecosystem ของ IOT และ การใช้ชีวิตของประชาชนในหัวเมืองใหญ่เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับกลับมาออกแบบ Technology Roadmap และ Product Roadmap ของ Microprocessor ที่ต้องใช้ในการคำณวนและประเมินผล สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน สำหรับปี 2030 - 2040

2018: Future of Aviation

Foresighting รูปแบบพฤติกรรมการเดินทาง และความต้องการเดินทางบนเครื่องบินพาณิชย์ทั้งจากมุมมองของผู้โดยสาร ผู้บริหารสายการบิน และการท่าอากาศยาน ในแต่ละทวีปทั่วโลก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเครื่องบินพาณิชย์รูปแบบใหม่ ให้พร้อมบริการในปี 2040 - 2060

โบลด์กรุ๊ปมีจุดเด่นในเรื่อง การวิเคระห์ปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ทั้งรายละเอียดและใช้เวลาไม่นาน


 เมื่อเรามีวิธีการมองปัญหาที่ต่างจากคนอื่น เราก็จะสามารถออกแบบวิธีแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีที่แตกต่างจากคนอื่นได้

Foresighting สถานการณ์โควิดในประเทศไทย : 

สัมภาษณ์วันที่ 22 เมษายน 2563 

“ สถานการณ์โควิดจะมีการพัฒนาได้ 3 รูปแบบ ผู้ปะกอบการที่เข้าถึงรูปแบบทั้ง 3 แบบนี้ จะสามารถเตรียมแผนธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณ์แต่ละแบบไว้ เมื่อเหตุการณ์พัฒนาออกมาถึงจุดเปลี่ยนตรงไหน เราจะได้หยิบเอาแผนงานนั้นมาใช้ได้ตรง 

เพราะหัวใจของการแข่งขันธุรกิจในวันนี้อยู่ที่ ในขณะที่ทุกคนล้ม ใครลุกขึ้นยืนได้ก่อน คนนั้นชนะแบบกินรวบ”

สัมภาษณ์หัวข้อ: นวัตกรรมช่วยธุรกิจอย่างไร ช่วงเกิดวิกฤต

ถ้าหากคุณมีปัญหา หรือ มีแผนงานที่ต้องการสร้าง และต้องการที่ปรึกษาเพื่อร่วมออกแบบให้แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

teerasak@boldgroup.co.th

+66 63 5656 914

Full Name
Phone
What can we do for you?
Please fill all the required fields!
Please accept terms and conditions to proceed

บริษัท ครายออน อินโนเวเตอร์ จำกัด

29 ซ.วชิรธรรมสาธิต30  ถ.สุขุมวิท101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

Please wait